Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Březí

facebook.com
Návštěv :
Celkem : 12302
Týden : 12
Dnes : 0
podrobnosti

 

Listina dětských práv na internetu: 

 

 

 Provozní řád Internetu pro veřejnost: 

 1. Internet je možné využívat vždy v půjčovní době. Uživatel je povinen se seznámit s Provozním řádem.
 2. Služby Internetu může v knihovně využívat každý uživatel knihovny starší 15 let s čtenářským průkazem zaregistrovaným na daný kalendářní rok, mládež do 15 let rovněž s platným čtenářským průkazem a s doprovodem rodinného příslušníka staršího 18 let, nebo po podepsání Prohlášení jedním z rodičů. Služby Internetu může využít po podepsání Prohlášení i uživatel bez čtenářského průkazu za vyšší poplatek (viz Ceník).
 3. Uživatel musí ovládat práci s počítačem.
 4. Uživatel musí dbát pokynů pracovnice knihovny.
 5. Uživatel platí sazbu (viz Ceník) za jedno místo a jednu stanici, přičemž u jedné stanice mohou pracovat nejvýše 2 lidé.
 6. Uživatel si může předem zamluvit místo, maximálně však na 2 hodiny. Doba prodlení je maximálně 5 minut. Zamluvit stanici je možné i telefonicky na čísle 539029374. Stejným způsobem lze zamluvení stanice předem i zrušit.
 7. Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z Internetu nebo měnit nastavení software.
 8. Informace a soubory získané při práci s Internetem si mohou uživatelé vytisknout nebo odnést na disketách. Uživatelé mohou používat pouze diskety zakoupené v knihovně nebo vlastní, které však musí předložit obsluze k otestování a naformátování.
 9. V případě poruchy připojení, která trvá déle než 15 minut, může uživatel požadovat vrácení poplatku maximálně za posledních 15 minut.
 10. Není povoleno používat vlastní nezkontrolované diskety a CD nosiče.
 11.  Není povoleno využívat e-mail knihovny a provozovat počítačové hry.
 12.  Není povoleno prohlížení a stahování stránek s erotickou, pornografickou, rasistickou a podobnou tématikou.
 13. Provozovatel (Obec Březí) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu, zvláště pak obsahují-li viry. Neodpovídá za rychlost spojení.
 14. V případě porušení Provozního řádu může být uživatel vykázán pracovnicí z knihovny. Tímto však nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou u Internetu.
 15.  Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 16. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č.121/2000 Sb., autorský zákon).